Aantal leerlingen in het praktijkonderwijs naar woongemeente in Holland Rijnland in 2011-2021.
regio (subregio's ) >>
regio20112012201320142015201620172018201920202021
212216252294312281278261232236234
239224227243227228227220224216209
174179193209216225228233231225224
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012 etc.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.