Aantal leerlingen in het praktijkonderwijs naar woongemeente in Holland Rijnland in 2021.
regio (subregio's ) >>
regio2021
234
209
224
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012 etc.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.