Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 naar woongemeente in Holland Rijnland in 2021.
regio (subregio's ) >>
regio2021
2122
1393
1787
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.