Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (theoretisch-gemengd) naar woongemeente in Holland Rijnland in 2021.
regio (subregio's ) >>
regio2021
1271
886
962
Bron: CBS
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.