Aantal havo-leerlingen in leerjaren 3-5 naar woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
regio (subregio's ) >>
regio2020
1900
1914
1626
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2020/2021 zijn voorlopig.