Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in schooljaren 2011-2020.
regio (subregio's ) >> absoluut
regio2011201220132014201520162017201820192020
0440278245249211257282287227195
1Hillegom47312828234130342432
2Katwijk1871258810386961121089179
3Lisse44353222232138311617
4Noordwijk91495150475552574936
5Teylingen71384646324450574731
6408294311307249283295299209221
7Leiden263179201207160192197180138150
8Leiderdorp64403843344738453524
9Oegstgeest2630272118172319821
10Voorschoten35343429282224361723
11Zoeterwoude2011117951319113
12393239254231193223243253205235
13Alphen a/d Rijn286188178174136165176187147163
14Kaag en Braassem39273630273936343335
15Nieuwkoop68244027301931322537
totaal1.241811810787653763820839641651
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Trendbreuk 1: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv-ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarriere van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld, waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.
Trendbreuk 2: Vanaf 2016/2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling bij het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal met ongeveer 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een 1-op-1 vergelijking van de cijfers vanaf dat schooljaar met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Cijfers over 2020 zijn voorlopig.